Expertis inom energiområdet

EKAN Gruppen är en småländsk oberoende konsultgrupp med säte i Jönköping. Vi arbetar främst med strategi-, ekonomi- och miljöfrågor inom energiområdet. Våra kunder är energiföretag, fastighetsägare, kommuner, industrier och myndigheter i Sverige samt inom EU. EKAN Gruppen bildades år 1986 och har sedan dess genomfört ett stort antal uppdrag inom energiområdet.

Owe8303_web-BW-300x300

Owe Andersson

Jag har under 70-talet (1971-1978) jobbat med marknadsföring av kraftprodukter på ASEA (numera ABB). Under 80-talets första hälft (1978-84) var jag marknadschef på Jönköpings Energiverk. Efter två år (1984-1986) som chef för Energiavdelningen på K-konsults Jönköpingskontor startade vi EKAN Gruppen 1986. Mina uppdrag inom EKAN Gruppen handlar mycket om lönsamhet i energilösningar, styrmedel inom energi- och transportsektorn samt energistratgegi för företag och kommuner. Jag arbetar också en hel del med departement och myndigheter såsom Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Under åren 2000/2001 fungerade jag som huvudsekreterare i elcertifikatutredningen (näringsdepartementet). Det har också blivit en del internationella projekt för bl a EU-kommissionen. Min utbildning är civilekonom och civilingenjör (el).

tel: 070-534 96 38

e-post: owe.andersson(at)ekan.se

Hans8285_web-BW-300x300

Hans Ekwurtzel

I början av 1970-talet började jag arbeta på Jönköping Energi med bl a utredningar inom kraft och värmeområdet. I slutet av 1970-talet påbörjades fjärrvärmestudierna i Jönköping på allvar. Arbetet med fjärrvärme fortsatte på Reijlers Ingenjörsbyrå 1979-1981. Åren 1982-1986 hade jag en anställning hos K-Konsult med kommunal energiplanering och energiverksfrågor som bas i uppdragsportföljen. Sedan 1986 har jag jobbat med energifrågorna som egen företagare i EKAN kostymen. Mitt energiintresse spänner över hela energiområdet inkl ekonomi och organisation. Under den senaste 10-årsperioden har jag haft uppdrag direkt på energiföretagen med VD-uppdrag i Olofströms Kraft AB, Blekinge Energi AB, Olofströms Fjärrvärme AB, Bromölla Energi AB, Bromölla Fjärrvärme AB och Sölvesborgs Fjärrvärme AB.

tel: 070-646 18 50

e-post: hans.ekwurtzel(at)ekan.se

Thomas8356_web-BW-300x300

Thomas Folkesson

Jag har sedan början av 80-talet arbetat med energifrågor. Fram till 1988 var jag anställd på Stockholm Energi (numera Fortum Värme) där jag arbetade med strategisk planering. Därefter har jag arbetet som konsult inom ramen för EKAN Gruppen. Uppdragen har i huvudsak omfattat lönsamhetsstudier, prisstudier och konsekvensanalyser vid förändringar i omvärld eller till följd av egna beslut samt avtal, simulering och uppföljning av olika verksamheter inom energiföretag. Uppdragen har spänt över hela energiområdet med viss tyngdpunkt på fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion. Under senare år har kundperspektivet för fjärrvärmeföretagen blivit allt mer framträdande i uppdragen, vilket bl a innefattar prismodeller och alternativjämförande kundanalyser.

tel: 070-556 02 58

e-post: thomas.folkesson(at)ekan.se

Kundreferenser

Här presenterar vi några exempel på projekt vi deltagit i.

ekan gås

Avgiftsrapporten –

”Nils Holgersson”

På uppdrag av den s.k. avgiftsgruppen, som består av representanter för HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna undersöker EKAN Gruppen årligen avgifterna för fjärrvärme, el, vatten och avlopp samt avfall för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner. Undersökningen genomförs i samarbete med branschorganen Svensk Fjärrvärme, Svenskt Vatten och Avfall Sverige samt med uppgifter från Energimarknadsinspektionen.

Avgiftsstudien är unik så tillvida att det under en sammanhängande tid sedan 1996 har samlat in uppgifter för el, fjärrvärme, vatten och avlopp samt avfall för Sveriges samtliga kommuner, i dagsläget 290 st.

Ytterligare information kan fås på hemsidan www.nilsholgersson.nu

power-597169_1920

Styrmedel inom energisektorn – elcertifikatutredningen

EKAN Gruppen har framförallt under 2000-talet arbetat i ett flertal kvalificerade uppdrag, som behandlar styrmedel och skatter inom energisektorn.

Under åren 2000/2001 arbetade Owe Andersson som huvudsekreterare i Elcertifikatutredningen. Utredningsförslaget lade grunden till det elcertifikatsystem som nu finns. Därefter har EKAN Gruppen också gjort uppdrag för Energimyndigheten, som innebär analyser av styrmedel inom transportsektorn. Likaså har vi för enskilda energiföretag gjort analyser av styrmedelns inverkan på produktionssystemen för fjärrvärme och el.